Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

lostinhogwarts
1674 389d 350
Reposted fromlegilimencja legilimencja viaconfusion confusion
lostinhogwarts
0704 81fc 350
Reposted fromsiara siara viahoseanna hoseanna
lostinhogwarts
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
lostinhogwarts
8605 9bb1 350
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viaotworzwrota otworzwrota
lostinhogwarts
5496 07d2 350
Reposted fromhysterie hysterie viamrymrumru mrymrumru

June 07 2015

May 31 2015

May 24 2015

May 23 2015

lostinhogwarts
4539 47b8 350
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady
7143 6318 350
Reposted fromsherlockvevo sherlockvevo
lostinhogwarts
5585 0f0c 350
Reposted frompudelkozniczym pudelkozniczym

May 17 2015

May 10 2015

May 06 2015

6366 278d 350
lostinhogwarts
Reposted fromgruetze gruetze viaDIY DIY
lostinhogwarts
Reposted fromfungi fungi viaDIY DIY
lostinhogwarts
lostinhogwarts
Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma.
— Halina Poświatowska
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viamalamalza malamalza
lostinhogwarts
0074 3376 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamalamalza malamalza
lostinhogwarts
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl